RET Zakelijk

De verschuiving van auto- naar mobiliteitsbeleid in onze samenleving is een onomkeerbare trend. Kosten, uitvoerbaarheid, flexibiliteit, gemak en tevredenheid van medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook worden meer en meer bedrijven zich bewust van het belang van duurzame mobiliteit.

Bij het inspelen op de nieuwe mobiliteitsbehoeften van uw medewerkers wordt het vervoer van deur tot deur steeds belangrijker. Persoonlijk vervoer en openbaar vervoer moeten veel meer op elkaar aansluiten. De markt ontwikkelt zich richting het gebruik van meerdere modaliteiten: auto en fiets bijvoorbeeld. Of auto en openbaar vervoer.

Wilt u in de toekomst door de RET geïnspireerd worden met interessante informatie over mobiliteit, trends en ontwikkelingen en deur-tot-deur vervoersoplossingen? Laat dan nu uw gegevens achter.