RET
Ga naar ret.nl/zakelijk
 
 

Mobiliteitscan


Nu de Maastunnel voor twee jaar is afgesloten van Noord naar Zuid en parkeerplaatsen in de stad schaarser worden, staat mobiliteit steeds hoger op de agenda. Medewerkers willen daarnaast niet altijd op dezelfde manier reizen, waardoor een totaalpakket voor mobiliteit nodig is.

In deze scan kijken we naar waar uw organisatie de meeste winst kan behalen met mobiliteit. We kijken naar de te behalen voordelen op het gebied van medewerkerstevredenheid, kostenbesparing, duurzaamheid en vitaliteit van uw medewerkers. Na het invullen van tien korte vragen krijgt u gelijk het resultaat te zien en ontvangt u binnen een paar minuten per e-mail een uitgebreidere rapportage. De scan is ontwikkeld in samenwerking met VCCR.

Doe de scan


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen via zakelijk@ret.nl.